CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Kontakt oss

Troms fylkeslag
E-post: cisvtroms@gmail.com

Du kan også finne mer informasjon på vår facebookside