CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Styret

Styret i CISV Troms har følgende sammensetning:

Leder Daniel Forsberg (Cisvtroms@gmail.com )
Ungdomsrepresentanter: Lena Alexandra Johansen
Oda Rebekka Næss Walnum
Medlemmer: Linda Rossvoll
Kristina Gjerdrum
Ane Skuggevik Slotnes
Marit Nordgård Næss
Kasserer  Elisabeth G Borch