Styret i CISV Troms har følgende sammensetning:

Leder Kjell Øksendal (troms@no.cisv.org)
Ungdomsrepresentanter Hedda Fossland
  Lena Alexandra Johansen
Delegasjonsansvarlig Ane Skuggevik Slotnes
RM-koordinator Linda Rossvoll
Kasserer  Ingelinn E. Pleym