Workshop: “Mer av Norge”

Mandag 8. november 2010, klokken 17:30-21:00, inviterer CISV Troms til en workshop som en del av mangfoldsprosjektet “Mer av Norge” i Tvibits lokaler i Tromsø. Målgruppen for prosjektet er unge mellom 15 og 25 år som er interessert av å gjøre sin hverdag mer fredlig. Leder for prosjektet er Freja Lina Huhle hos CISV Norge.…