Bli med på CISV-leir 2021

Har du lyst på en annerledes sommer hvor du bor sammen med og blir kjent med jevnaldrende fra Midt-Norge og Nord-Norge? Hvor lek og moro kombineres med viktige temaer som miljø, fred, menneskerettigheter og inkludering? CISV arrangerer vanligvis barne- og ungdomsleirer med deltakere fra hele verden. På grunn av Covid-19 så har CISV Norge bestemt…