Bli med på sommerleir 2022

Bli med på CISV-leir 2022

Har du lyst på en annerledes sommer hvor du bor sammen med og blir kjent med jevnaldrende fra ulike land og kulturer? Hvor lek og moro kombineres med viktige temaer som miljø, fred, menneskerettigheter og inkludering? CISV arrangerer vanligvis barne- og ungdomsleirer med deltakere fra hele verden. På grunn av Covid-19 så vil CISV Troms…