Bli med i CISV!

CISV er en internasjonal barne- og ungdomsorganisasjon som jobber for en fredeligere verden med lokale og internasjonale aktiviteter som fremmer vennskap og forståelse på tvers av kultur, språk og etnisitet. Organisasjonen er politisk og religiøst nøytral. CISV Troms har medlemmer fra hele Nord-Norge men flest i Tromsø hvor vi har flest aktiviteter. Du får som…