CISV Troms fylkeslag avholder årsmøte søndag 13. oktober 2013 klokken 18.00 i Forskningsparken i Breivika (Sykehusveien 21), det sorte bygget.

Kick-off for “Tromsøleir 2014”
I forbindelse med årsmøtet i CISV Troms fylkeslag vil det i etterkant av årsmøtet gjennomføres en kick-off for å informere om, og komme i gang med, den leiren som fylkeslaget skal være vertskap for i 2014.

Agenda, innkalling og saksliste
Overordnet agenda for kvelden
Innkalling og saksliste til årsmøte

Medlemmer og komitèledere ønskes spesielt velkommen.

Veibeskrivelse(/bilde/kart) -> Klikk for større bilde
Veibeskrivelse Forskningsparken