CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Ledige plasser til barneleir

Fylkeslaget har tilsammen to ledige plasser for 11-årige gutter til to av våre tildelte aktiviteter i 2013. Har du lyst eller kjenner noen som kan ha lyst, så er det bare å ta kontakt med vår delegasjonsansvarlig Daniel Wessel Halvorsen (dawehal@online.no, 98613672).

På bildet her ser vi Kristine Elisabeth, Ask og Maja som gleder seg veldig til å dra på leir, men som mangler en gutt til sin delegasjon.

Krstine Elisabeth, Ask og Maja gleder seg til å dra på barneleir

Krstine Elisabeth, Ask og Maja gleder seg til å dra på barneleir

Publisert 18. mars 2013, 09:50 · Kategori: Akktivitet, Barneleir

En kommentar